1

Химичен състав

2

Характеристики

3

История

4

Сертификати

За Водата

Минералният извор в софийския квартал Горна баня е познат още от времето на траките. Първото изследване и описание на тази вода е направено още през 1887 г. Последвалите в годините анализи показват, че има постоянен физико-химичен състав и e микробиологично чиста. Това се дължи както на дълбочинния й произход (повече от 600 м дълбочина, което изключва всякакво външно замърсяване и повлияване от неблагоприятни метеорологични условия), така и на отсъствието на съставки, които с времето се променят. Експериментални изследвания с минерална вода „Горна Баня“ са показали, че след изкуственото й замърсяване с някои бактерии, за период от 10 дни тя потиска развитието им и има „пречистващ“ ефект.

Бистра, без цвят и мирис, природно чиста и с отличен химичен състав, минерална вода „Горна Баня“ несъмнено има благоприятен ефект върху човешкото здраве и се нарежда в челните позиции на минералните води в Европа. Ниската обща минерализация – 140,09 мг/л и подходящото съдържание на натрий (Na) – 28 мг/л, определят благоприятния й ефект при стомашно-чревни, бъбречно-урологични, жлъчно-чернодробни и други заболявания. Благодарение на ниското съдържание на флуор (F) – 0,22 мг/л, минерална вода „Горна Баня“ се препоръчва за ежедневна употреба от деца и възрастни.

Химичен състав

Обща минерализация: 140,09 mg/l, pH: 9.65 - Електропроводимост: 139 μS/cm

Характеристики

„БК – Горна Баня“ произвежда и две марки трапезна вода: „Сердика“ и „Трапезна вода“. Водата е пречистена по метода „обратна осмоза“ и озонирана, като това гарантира, че в нея няма налични бактерии или други микроорганизми, които могат да се открият в чешмяната вода, например, и които са вредни за здравето.

Има благоприятно въздействие върху организма, поради липсата на минерализация, и e подходяща за неограничена употреба от всички възрастови групи, като се препоръчва за ежедневна консумация от кърмачета, деца и бременни жени.

История

МИНЕРАЛНА ВОДА ГОРНА БАНЯ
бистрите сълзи на Люлин планина

„Имало някога един бей, чиито любими хрътки заболели тежко. Сърце не му давало да ги убие и затова ги хвърлил далеч от дома си, там, където ходел на лов - в едно блато сред гориста местност. Колко голяма била изненадата на бея и безкрайна радостта му, когато две седмици по-късно бил събуден от кучешки лай - двете хрътки скачали и лаели весело около него...”

Това звучи като приказка! Дали е вярно не се знае, но легендата има продължение. Беят поискал султанът да му подари местността с блатото, в което се събирали водите на топъл минерален извор. Султанът склонил и няколко години по-късно била построена първата баня в сегашния квартал на София Горна баня, която просъществувала до 1922 г.

Друга, по-съвременна история, разказва за складираните от генерал Ромел тонове Горнобанска минерална вода (използвана през Втората световна война от германската армия), открити десетилетия по-късно в пясъците на Северна Африка, с непроменени вкусови качества и химичен състав...

Сертификати

Сертификат FSSC 22000 BG

Сертификат FSSC 22000 BG

Сертификат FSSC 22000 EN

Сертификат FSSC 22000 EN

Сертификат ISO 9001:2008

Сертификат ISO 9001:2008

Сертификат ISO 14001-2005

Сертификат ISO 14001-2005


Сертификат 18001:2007

Сертификат 18001:2007

Сертификат ISO 22000:2006

Сертификат ISO 22000:2006

Сертификат No5, вода добита от водоземно съоръжение (PDF)

Сертификат No5, вода добита от водоземно съоръжение (PDF)

Сертификат No32, вода добита от водоземно съоръжение (PDF)

Сертификат No32, вода добита от водоземно съоръжение (PDF)


Политика на

Политика на "БК - Горна Баня" ООД по околната среда и здраве и безопасност при работа