Изворът

Изворът

За Водата

Минералният извор в софийския квартал Горна баня е познат още от времето на траките. Първото изследване и описание на тази вода е направено още през 1887 г. Последвалите в годините анализи показват, че има постоянен физико-химичен състав и e микробиологично чиста. Това се дължи както на дълбочинния й произход (повече от 600 м дълбочина, което изключва всякакво външно замърсяване и повлияване от неблагоприятни метеорологични условия), така и на отсъствието на съставки, които с времето се променят. Експериментални изследвания с минерална вода „Горна Баня“ са показали, че след изкуственото й замърсяване с някои бактерии, за период от 10 дни тя потиска развитието им и има „пречистващ“ ефект.

Бистра, без цвят и мирис, природно чиста и с отличен химичен състав, минерална вода „Горна Баня“ несъмнено има благоприятен ефект върху човешкото здраве и се нарежда в челните позиции на минералните води в Европа. Ниската обща минерализация – 143 мг/л и подходящото съдържание на натрий (Na) – 33,27 мг/л, определят благоприятния й ефект при стомашно-чревни, бъбречно-урологични, жлъчно-чернодробни и други заболявания. Благодарение на ниското съдържание на флуор (F) – 0,13 мг/л, минерална вода „Горна Баня“ се препоръчва за ежедневна употреба от деца и възрастни.

Химичен състав

Обща минерализация: 143 mg/l, pH: 9.80 - Електропроводимост: 139 μS/cm

Микрокомпоненти  Аниони mg/l:  Катиони mg/l: Se < 0.010 
As < 0.01
Sb < 0.01
Cd < 0.002
Ni < 0.01
Pb < 0.01
Se < 0.01
Cr < 0.01
Cu < 0.01
Zn < 0.027
Hg < 0.001
Mn < 0.00
Ba < 0.001
F` - 0,13 As < 0.01
Cl` - 2,84 Sb < 0.005
SO4 - 19,75 Cd < 0.005
CO3 - 27,01 Cl < 0.005
HCO3 - 15,25 Cu < 0.050
HSiO3 - 5,51 Ni < 0.005
Na - 33,27 Hg < 0.001
K - 0,40 Zn < 0.081
Ca - 1,60 Ba < 0.013
B < 0.082
Cn 0 < 0.010
 

Характеристики

„БК – Горна Баня“ произвежда и трапезна вода „Сердика“. Водата е пречистена по метода „обратна осмоза“ и озонирана, като това гарантира, че в нея няма налични бактерии или други микроорганизми, които могат да се открият в чешмяната вода, например, и които са вредни за здравето.

Има благоприятно въздействие върху организма, поради липсата на минерализация, и e подходяща за неограничена употреба от всички възрастови групи, като се препоръчва за ежедневна консумация от кърмачета, деца и бременни жени.

История

МИНЕРАЛНА ВОДА ГОРНА БАНЯ
бистрите сълзи на Люлин планина

„Имало някога един бей, чиито любими хрътки заболели тежко. Сърце не му давало да ги убие и затова ги хвърлил далеч от дома си, там, където ходел на лов - в едно блато сред гориста местност. Колко голяма била изненадата на бея и безкрайна радостта му, когато две седмици по-късно бил събуден от кучешки лай - двете хрътки скачали и лаели весело около него...”

Това звучи като приказка! Дали е вярно не се знае, но легендата има продължение. Беят поискал султанът да му подари местността с блатото, в което се събирали водите на топъл минерален извор. Султанът склонил и няколко години по-късно била построена първата баня в сегашния квартал на София Горна баня, която просъществувала до 1922 г.

Друга, по-съвременна история, разказва за складираните от генерал Ромел тонове Горнобанска минерална вода (използвана през Втората световна война от германската армия), открити десетилетия по-късно в пясъците на Северна Африка, с непроменени вкусови качества и химичен състав...