На горе

Сертификати

Сертификат ISO 9001:2015
Сертификат ISO 14001:2015
Сертификат No5, вода добита от водоземно съоръжение
Сертификат ISO 22000:2018
Сертификат ISO 45001:2018
Сертификат №32, вода добита от водоземно съоръжение
Балнеологична оценка №195
Политика по качество и безопасност
Политика по околна среда 2022